Premium wandelpad

Tackenbendener-Runde - Natte weiden, moerasbossen en adembenemende vlakten

Met zijn vele wateren, vijvers en de Schwalm biedt de Tackenbendenlus een ongerept landschap dat ongeëvenaard is.
Er is ook een jeneverbesheide met grote visuele assen, die je aanmoedigt om langer te blijven hangen op een van de mooie bankjes.

  • Route: 6,6 km
  • Tijdsduur: 02:00 h
  • moeilijkheid: gewoon
  • seizoen: het hele jaar door

De staat van de weg

Dicht bij de natuur
2%
asfalt
11%
fijn grind
87%

Korte routebeschrijving

De Tackenbendener-Runde is met 6,6 kilometer de langste wandelroute van Wasser.Wander.Welt. De route loopt door het natuurreservaat Elmpter Schwalmbruch aan de benedenloop van de Schwalm, niet ver van de Duits-Nederlandse grens. Het gebied wordt gekenmerkt door heidebossen en heidevelden, stilstaande en stromende waterbiotopen en dwergstruik- en jeneverbesheide.

De wandelroute begint bij de parkeerplaats van Tackenbenden. Vanaf hier gaat het een heel stuk rechtdoor langs de weelderig groene Tackenbenden wetlands in het voorjaar. Tussen het pad en de weilanden begeleiden de knotwilgen, die zo karakteristiek zijn voor het cultuurlandschap van de Niederrhein, een klein kanaal. Vooral in de vroege ochtenduren heb je hier een prachtig uitzicht. Na een tijdje gaat het pad over in een bosrijk gebied en volgt het de loop van de Schwalm. Onderweg zijn er altijd kleine moerasbiotopen, waar interessante flora en fauna leven.

Als je het steengroevebos verlaat, opent zich de uitgestrekte heide van het natuurreservaat Elmpter Schwalmbruch. Omgeven door een indrukwekkende natuur loopt het pad langs verschillende zitjes naar de droombank. Vanaf hier kun je genieten van de bijzonderheden van dit landschap. De rest van de route leidt naar de barrièrevrije promenade, waar je allerlei waterdieren kunt observeren. Na een kort stuk langs de bosrand, langs een schuilhut, eindigt de wandeling weer op de parkeerplaats van Tackenbenden.

Tips en bijzonderheden

Schwalm en Elmpter Bruch
De Schwalm is een 46 km lange rivier. Ze ontspringt bij Wegberg en mondt uit in de Maas bij Roermond in Nederland. In de Middeleeuwen werden 33 watermolens geëxploiteerd op de Schwalm en zijn zijrivieren. Naast het malen van graan was het persen van koolzaadolie van groot economisch belang voor de regio. Dit resulteerde in molenstuwdammen en stuwen, die de ecologie van de rivier aantastten. Aan de Duitse kant werd bijna de hele loop van de rivier rechtgetrokken en doorsneden met afwateringssloten om grasland en akkerland te creëren.

De landbouwgebieden van de Tackenbenden zijn hier een voorbeeld van. Slechts 65 hectare van het oorspronkelijke veen- en moeraslandschap, het huidige kerngebied van de Elmpter Schwalmbruchs, werd in 1941 gered van intensief land- en bosbouwgebruik door het onder bescherming te stellen. Tegenwoordig wordt de passeerbaarheid van de rivier hersteld door renaturalisatie en de bouw van vistrappen om het zelfreinigend vermogen te versterken en de leefomstandigheden voor vissen en andere dieren te verbeteren. De terugkeer van de bever is een indicatie van de effectiviteit van de maatregelen.

Betekenis van het beschermde gebied
Het natuurreservaat Elmpter Schwalmbruch is van buitengewoon en supraregionaal belang voor de instandhouding van biotopen en soorten. Zeldzame droge en natte heide, hoogveen en de enige jeneverbesheide op zure bodem aan de linker Rijnoever zijn hier bewaard gebleven. Het natuur- en FFH-gebied Elmpter Schwalmbruch beslaat nu een oppervlakte van 296 hectare. Het is van bijzonder belang voor het cultuurlandschap.
De heidegebieden zijn overblijfselen van de middeleeuwse overbegrazing van het zandlandschap. Vooral de opstanden van de jeneverbesheide, een historisch "weidekruid", worden beschouwd als de laatste exemplaren aan de Nederrijn. De (Tacken-) Benden zijn het resultaat van vroegere bosbouw en landbouw.

De dieren- en plantenwereld

Het buitengewone landschap langs de premiumwandelroute herbergt door zijn voedselarme droge, vochtige en natte habitats een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Op het hoofdterras op de hellingen van het Schwalmdal vind je voedselarme zanden bedekt met heide, pijpgras en jeneverbesstruiken. Langs de droge heide het dal in, komt voedselarm hellingwater tevoorschijn en vormt heideterreinen. Hier komen klokjesheide en zonnedauw voor.

In de uiterwaarden mengt het bronwater zich met het omringende grondwater. Met verschillende overgangen zijn er opstanden van moeraslelies, longgentiaan, orchidee, gagel, riet en moerasbossen van berken en elzen. Veel bedreigde diersoorten zoals de gevlekte smaragdlibel, de bandjuffer, vogels zoals de ijsvogel, blauwborst en roodborsttapuit of zeldzame reptielen en amfibieën zoals de adder, kamsalamander en heikikker zijn hier te vinden.

Wolfgang Pape Routeverkenner voor de Wandelpad Tackenbendener-Runde

onze aanbeveling

Openbaar vervoer

Reizen naar de bushalte Niederkr. Elmpt D. Zollamt, Niederkrüchten, vanaf daar 3 km te voet naar de wandelparkeerplaats Tackenbenden

Bushalte voor de route: "Niederkr. Elmpt D. Zollamt".

Dit is hoe je het vindt

Parkeren van de auto

Navigatieadres: Wandelaarsparkeerplaats Tackenbenden, 41372 Niederkrüchten